img_0936

Współczesny świat ma coraz większe wymagania. Już w szkole przed młodymi ludźmi stawiane są coraz wyższe poprzeczki, przy jednoczesnym lekceważeniu wychowania emocjonalnego. Nasze dzieci są narażone na związany z tym stres, z którym nie potrafią sobie radzić. Upadek prawdziwych wzorców moralnych i dewaluacja podstawowych ludzkich wartości, takich jak: akceptacja, współczucie, szacunek, bezinteresowne dzielenie się, stwarza przed nami groźną wizję świata rządzonego przez ludzi zestresowanych i zagubionych.

W odpowiedzi na tę sytuację powstał program SZCZĘŚLIWI GENIUSZE, będący kompilacją osiągnięć współczesnej psychologii, takich jak: coaching, arteterapia, teambuilding, bajkoterapia, NVC (porozumienie bez przemocy).

Nadrzędnym celem programu jest, by młodzi ludzie mogli rozpoznać i przekroczyć bariery stojące na drodze do szeroko pojętego zdrowia fizycznego oraz emocjonalnego. Prowadzi to do satysfakcjonującego funkcjonowania w grupie rówieśników, w społeczeństwie oraz do osiągnięcia sukcesu w świecie i życiu osobistym.