PROGRAM KIDS

GRY I ZABAWY PODNOSZĄCE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej

 •  Zabawy integracyjne – budowanie atmosfery zaufania, poczucia współprzynależności, bezpieczeństwa, akceptacji, wzajemnego poszanowania, życzliwości i umiejętności myślenia grupowego.
 •  Kształtowanie świadomości odpowiedzialności za swoje zachowania – wzmacnianie obowiązkowości, samokontroli, odpowiedzialności.
 •  Zapoznanie uczestników z prostymi ćwiczeniami ruchowymi, oddechowymi i relaksacyjnymi, usuwającymi nagromadzony stres, przyczynę życiowych niepowodzeń, powstawania przemocy, uzależnień, trudności w nauce.
 •  Poznawanie technik pracy z lękiem, złością, wstydem, opartych na technikach oddechowych i uwalniania emocji.
 •  Budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie i wewnętrznego spokoju._dsc1591

Nauka asertywności zachowań

 • Poznanie sposobów wyrażania swoich opinii w taki sposób, aby nikogo nie urazić (właściwe komunikaty, wzajemny szacunek).
 • Uczenie się odpowiedzialności za zachowania i postawy – jak działamy na innych.
 • Rozwijanie umiejętności nieagresywnego rozwiązywania konfliktów, konstruktywnego porozumiewania się oraz tworzenia satysfakcjonujących relacji z ludźmi.

Współpraca i zdrowa konkurencja

 • Udział w zadaniach drużynowych, konkursach, turniejach, grach i zawodach sportowych częste zmiany w grupach uczące współpracy.

IMG_2545

Rozbudzanie świadomości ekologicznej

 • Wymyślamy i robimy wspólną akcję dla dobra przyrody.

SANYO DIGITAL CAMERA

GRY I ZABAWY ROZBUDZAJĄCE WYOBRAŹNIĘ I TWÓRCZE MYŚLENIE

Zabawy z twórczością

 • Przygotowujemy przedstawienia oparte na bajkach, przypowieściach, scenkach obrazujących sposoby radzenia sobie z problemami; przydzielamy role, tworzymy stroje i rekwizyty, piszemy scenariusze.
 • Wspólnie tworzymy (np. rzeźby ze śniegu, rzeźby w piasku, szałasy, kompozycje z szyszek).
 • Malujemy mandale i rysunki terapeutyczne – ujawnianie talentów.
 • Wykonujemy kolaże, dotyczące poznawanych zagadnień.
 • Wspólnie tańczymy i śpiewamy.
 • Rozwiązujemy detektywistyczne zagadki prowadzące do ukrytego skarbu.

Obserwacja i kontemplacja przyrody

 • Rozumienie jedności ze światem.
 • Co dla ciebie jest cudem?

Zajęcia kinezjologiczne

 • Poprawa współpracy między półkulami mózgowymi, m.in. prowadząca do zmniejszenia dysleksji.

Ćwiczenia spostrzegawczości

 • Pokażą dzieciom, jak wielkim potencjałem intelektualnym dysponują – „zauważ to, czego inni nie widzą”.

Wieczory z książką

 • Codzienne czytanie bajek terapeutycznych, pereł mądrości i opowieści z morałem – przypowieści wplatane w zajęcia rozbudzają wyobraźnię i wrażliwość.