Program wykorzystuje różne procesy grupowe, gry i zabawy. Podczas zajęć uczestnicy przechodzą przez procesy ogólnorozwojowe wzmacniające, otwierające, relaksujące, uwrażliwiające na potrzeby własne i świata. Mają one na celu przełamywanie barier oddzielających nas od innych ludzi. Rozwijają naturalne skłonności bycia sobą, bycia radosnym, twórczym.

Program jest skierowany zarówno do młodszych dzieci, które dopiero rozpoczynają naukę w szkole, jak i dla nastolatków w wieku gimnazjalnym i licealnym. Te same cele programu są realizowane często w zupełnie inny sposób z młodzieżą i z dziećmi. Program charakteryzuje się znaczną elastycznością. Różnorodność gier, procesów i zabaw dotyczących każdego z tematów jest bardzo duża. Dobierane są one przez prowadzących w zależności od wieku i możliwości uczestników oraz od aktualnego nastroju i nastawienia grupy. Dzięki temu uczestnicy programu mają zawsze wrażenie, że są na zajęciach po raz pierwszy.

nastolatki joga