W zależności od wieku uczestników, środowiska, czasu przeznaczonego na jedne zajęcia, powtarzalności oraz możliwości lokalowych takich jak: wielkość sali zajęć, jej wyposażenia, oświetlenia itp., prowadzący dobiera odpowiednie ćwiczenia, biorąc pod uwagę dotychczas zdobyte umiejętności uczestników.

Program jest bardzo elastyczny i postęp w jego realizacji zależy od postępów uczestników.

Zajecia jogi w Kids Academy Fot. Monika Bajkowska

Zajęcia z założenia mają przyciągać uczestników, czyli wytwarzać chęć uczestnictwa w kolejnych sesjach treningu. Dlatego prowadzący zawsze wie, w którym momencie ma zrobić łatwiejszą zabawę dla rozładowania zmęczenia wynikającego np. z długo trwającej koncentracji, a w którym momencie powinien przerwać, żeby skomentować np. zaistniałą interakcję po to, żeby uświadomić uczestnikom wynikające z niej zależności lub cel jakiegoś trudnego ćwiczenia. Jest to potrzebne do utrwalenia wniosków i wiedzy o sobie i współuczestnikach ćwiczenia. Po świadomym wprowadzeniu poprawek uczestnicy ćwiczenia osiągają cele szybciej, lepiej i w prosty bezkonfliktowy sposób.

New_Bambini_04

Niektóre ćwiczenia i procesy budzą opór bardziej wycofanych uczestników. Boją się, że sobie nie poradzą albo nie chcą być ostatni w grupie. Najczęściej jest tak, zwłaszcza z młodszymi dziećmi, że same dołączają do ćwiczących, kiedy widzą, jak radzą sobie inne dzieci. Jeżeli tak się nie dzieje, to zadaniem prowadzącego jest tak podsycić atmosferę współprzynależności w grupie, żeby sama dała wsparcie i pomogła tym, którzy sobie gorzej radzą.

IMG_0890

Na zajęciach z młodzieżą ćwiczenia i procesy są dostosowane do tej grupy wiekowej i bardziej ukierunkowane na świadomość własnych reakcji i motywy odruchowych decyzji oraz związane z nimi emocje.

Program_SZCZĘŚLIWI_GENIUSZE